کلینتون: همکاری در اشرف در تعیین وضع مجاهدین خلق مهم است

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، همکاری مجاهدین خلق در تعطیل کردن اردوگاه اشرف را در تصمیم گیری ایالات متحده درباره ماهیت این گروه مهم دانست.

خانم کلینتون که برای نمایندگان کنگره صحبت می کرد، گفت: "همکاری مجاهدین خلق در تعطیلی موفقیت آمیز و مسالمت آمیز اردوگاه اشرف، پایگاه اصلی شبه نظامی این گروه، در هر تصمیمی راجع به موقعیت این سازمان در فهرست سازمان های تروریستی خارجی، عاملی کلیدی خواهد بود."

سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان های تروریستی خارجی وزارت امورخارجه آمریکا قرار دارد و این وزارتخانه به حکم قاضی یک دادگاه در حال بررسی ماهیت این گروه است.