حکم زندان مشاور احمدی نژاد در دادگاه تجدید نظر تایید شد

به گزارش خبرگزاری فارس، دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی علیه علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهوری و سرپرست موسسه ایران را تایید کرده و این حکم لازم الاجرا و غیرقابل تجدید نظر است.

آقای جوانفکر، که از او به عنوان یکی از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد یاد می شود، به اتهام توهین به مقامات عالیرتبه نظام در دادگاه بدوی به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی محکوم شده بود.

وی پیشتر در ارتباط با اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه خاتون متعلق به روزنامه ایران به شش ماه حبس و سه سال انفصال از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود.