همسر مهدی کروبی از وضعیت او 'بی خبر است'

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت در ایران که از بیش از یک سال پیش تا کنون در حبس خانگی به سر می برد، گفته است که سه ماه است با همسرش دیداری نداشته و افزوده که "نگران وضعیت جسمی ایشان هستم."

به گزارش سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، ملاقات های مهدی کروبی و فاطمه کروبی پس از آن قطع شد که خانم کروبی نظرات همسرش را در مورد بیهوده بودن انتخابات جاری مجلس اعلام کرد.

آقای کروبی در آن دیدار گفته بود که مقامات حکومتی در نظر دارند "انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند" و افزوده بود که به این صورت، بهتر است به جای برگزاری چنین انتخاباتی، هیاتی متشکل از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس را منصوب کنند.