شورای حقوق بشر سازمان ملل حکومت سوریه را محکوم کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه روز پنجشنبه، ۱۱ اسفند (۱ مارس)، قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن حکومت سوریه به خاطر "اقدام سازمان یافته در نقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه شهروندان غیرنظامی آن کشور" محکوم شده است.

این قطعنامه همچنین خواسته است که دولت سوریه به سازمان های امدادرسانی بین المللی امکان دسترسی کامل و کمک به کسانی را بدهد که به دلیل اقدامات نیروهای دولتی در شرایط دشواری قرار گرفته اند.

پیش نویس این قطعنامه توسط ترکیه تهیه و در جلسه شورا مطرح شده بود و سی و هفت کشور به آن رای مثبت و سه کشور به آن رای منفی دادند.