'هر ساعت ۱۳ نفر به جمعیت تهران افزوده می‌شود'

احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، گفته است که در هر ساعت ۲۰ نفر در این استان متولد می شوند و ۷ نفر می میرند و در نتیجه، به جمعیت استان تهران ساعتی ۱۳ نفر اضافه می شود.

به گزارش خبرآنلاین، آقای قشمی گفته است که طی یازده ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال جاری، نسبت نوزادان دختر به نوزادان پسر که در تهران متولد شدند ۱۰۰ به ۱۰۵ بوده که همان نسبت چند سال گذشته است.

این مقام ثبت احوال افزوده است که تعداد ازدواج های ثبت شده در استان تهران در یازده ماه اول سال جاری شمسی نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد و تعداد طلاق ها دو درصد رشد داشته و میانگین سن ازدواج برای زنان ۲۲ سال و برای مردان ۲۶ سال بوده است.