انفجار در نزدیک مقر حزب حاکم ترکیه در استانبول

روز پنجشنبه، ۱۱ اسفند (۱ مارس)، یک وسیله انفجاری کنترل از راه دور در نزدیکی ساختمان شعبه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در شهر استانبول منفجر شد و به گفته مقامات محلی، دست کم ده نفر را زخمی کرد و باعث شکسته شدن شیشه پنجره ساختمان های اطراف شد.

برخی از منابع خبری محلی گفته اند که شماری از زخمی های این انفجار از ماموران پلیس بوده اند.

هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.