درخواست پاکستان برای افزایش صادرات گاز ایران

بنا به گزارش خبرگزاری فارس ،جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که پس از تکمیل خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان، روزانه ۲۱ میلیون و پانصد هزار متر مکعب گاز از ایران به پاکستان صادرخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که در پی مذاکرات دوکشور، پاکستان درخواست کرده است که صادرات گاز ایران به آن کشور تا سقف ۳۰میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کند.

براساس قرارداد امضا شده بین دو کشور، ایران سالانه هشت میلیارد و هفتصد میلیون متر مکعب گاز به پاکستان صادر خواهد کرد.

در همین حال، حنا ربانی، وزیر امور خارجه پاکستان، ضمن دفاع از قراداد گاز با ایران گفت که باید به حاکمیت کشورش احترام گذاشته شود و افزود که این قرارداد با ایران بدون فشارخارجی تکمیل خواهد شد.