سارکوزی از دست تظاهر کنندگان به یک کافه پناه برد

نیکلاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه که برای تبلیغات انتخاباتی به منطقه باسک در این کشور رفته بود، با معترضان خشمگینی روبه‌رو شد که از ترس آنها به یک کافه پناه برد.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل است. یعنی بیش از یک ماه دیگر.

پناه بردن او به کافه برای معترضان کافی نبود که دست از اعتراض بردارند. آنها با پرتاب تخم مرغ به سوی پلیس ضد شورش که کافه را محاصره کرده بودند، اعتراض خود را ادامه دادند.

آقای سارکوزی بعد از یک ساعت که توانست از کافه خارج شود، مسئولیت این حمله را به گردن جدایی طلبان باسک و طرفداران رقیبش از حزب سوسیالیست انداخت.

رهبر سوسیالیست ها هم ضمن محکوم کردن هر گونه خشونتی، گفت که طرفدارانش در این حمله دست نداشته اند.

باسک منطقه ای است که بخشی از آن در فرانسه و بخشی از آن در اسپانیاست.