تلفات نظامیان پاکستانی در درگیری با پیکارجویان مسلح

منابع امنیتی در پاکستان گفته اند که در تبادل آتش بین نظامیان این کشور و گروهی از پیکارجویان اسلامگرا دست کم هفت تن از نظامیان پاکستانی کشته شده اند.

براساس این گزارش، این درگیری در وادی تیراه، یکی از نواحی منطقه خیبر واقع در مناطق قبیله ای پاکستان نزدیک مرز با افغانستان روی داد.

خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که درگیری زمانی آغاز شد که افراد مسلح گروه موسوم به لشکر اسلام، از تشکل های اسلامگرای پاکستان، به یکی از پاسگاه های نظامی منطقه حمله کرد و نفرات مستقر در این پایگاه به مقابله با این تهاجم برخاستند.