"هکرها کنترل کامل کامپیوترهای ناسا را در دست گرفتند"

بازرس کل سازمان ناسا، آژانس فضایی آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت سال میلادی گذشته در یک مورد هکرها کنترل عملی و کامل کامپیوترهای اصلی ناسا را در دست گرفتند.

به گفته پاول مارتین بازرس کل این آژانس این اقدام هکرها عملیات ایستگاه فضایی بین المللی را تحت تاثیر قرار نداده است.

به گفته او تحقیق درباره این حمله که پروتوکل های اینترنتی ثبت شده در چین در آن شرکت داشتند در جریان است.

ناسا اعلام کرده در دفاع از سیستم اطلاعاتی خود پیشرفت زیادی کرده است.

صحبت های آقای مارتین در کمیته علوم مجلس نمایندگان در جلسه ای درباره امنیت اطلاعات ناسا انجام شد.

آقای مارتین به این کمیته گفت در سال میلادی 2011 ، برای بیش از 5 هزار کامپیوتر ناسا مشکل امنیتی ایجاد شده است.

.