'کشف یک میدان نفتی در جنوب ایران'

محمود محدث، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که یک میدان جدید نفتی در جنوب این کشور کشف شده که "در ردیف بزرگترین میدان‌های نفتی ایران است."

آقای محدث روز شنبه ۱۳ اسفند،(۳ مارس) به خبرگزاری مهر گفت که حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در این میدان به پایان رسیده است.

محمود محدث با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت امسال متعهد به کشف پنج میدان نفت و گاز بوده است و به جز این میدان جدید تاکنون جزئیات چهار میدان نفت و گاز به طور رسمی اعلام شده، گفت که تا اواسط سال آینده جزئیات کشف ۲ تا ۳ میدان هیدرو کربوری اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش از آغاز برنامه پنجم توسعه تا کنون هشت میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان در استان فارس، میدان نفتی سومار در کرمانشاه، میدان گازی طوس در خراسان رضوی، میدان گازی فروز در خلیج فارس، میدان گازی سفید در هرمزگان، میدان گازی خیام در شرق عسلویه، میدان گازی سردار جنگل در دریای خزر و لایه نفتی در میدان البرز در استان قم کشف شده است.

حدود یک ماه پیش احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت که ذخایر نفت ایران از ۱۳۷ میلیارد بشکه به ۱۵۱ میلیارد بشکه و ذخایر گاز نیز از ۲۹ به بیشتر از ۳۳ تریلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده است.