تصادم د وقطار در لهستان پنجاه مجروح و شش کشته به جا گذاشت

در برخورد دو قطار در جنوب لهستان ۵۰ نفر مجروح و شش نفر کشته شده اند.

به گزارش تلویزیون لهستان این حادثه شنبه شب در خط راه آهن ورشو خاروکوف روی داده است.

تلویزیون لهستان تصاویری از برخورد دو قطار سفید و سبز رنگ نشان داد ه که در هم پیچیده شده اند و از خط خود خارج شده اند.

دانلد تاسک نخست وزیر لهستان عازم محل حادثه است.

پلیس می گوید هنوز برخی مسافران در میان لاشه دو قطار گرفتارند. هلیکوپترهای امداد از ورشو برای انتقال مجروحین به بیمارستان روانه شده اند.

یکی از دو قطار بر روی ریل اشتباهی حرکت می کرده است.