استعفای نماینده مصری 'پس از دروغگویی درباره جراحی پلاستیک'

یک نماینده پارلمان مصر که به تازگی به این نهاد راه یافته بود پس از آنکه ظاهرا درباره انجام جراحی پلاستیک صورت دروغ گفت استعفا کرده است.

آقای انور البلکیمی از اعضای حزب اسلامگرای النور گفته بود که صورت باندپیچی شده او ناشی از حمله برای اتومبیل ربایی بوده است.

اما یک پزشک اکنون می گوید که او روی این نماینده جراحی پلاستیک انجام داده و آقای البکیمی از او خواسته بود که این عمل را مخفی نگاه دارد.

حزب آقای بلکیمی پیرو شاخه ای از اسلام است که جراحی ترمیمی را ممنوع می کند.

انور بلکیمی ابتدا گفته بود که باندپیچی پیشانی، بینی و گونه هایش نتیجه حمله ای برای سرقت از او به هنگام رانندگی در جاده قاهره به اسکندریه است.

شبکه های محلی با او درباره حادثه مصاحبه کردند و اعضای حزب در بیمارستان به عیادتش رفتند.