نخست وزیر سابق ایسلند امروز به دادگاه می‌رود

نخست وزیر سابق ایسلند، روز دوشنبه، پنجم مارس، در دادگاه حاضر می‌شود.

او متهم است که در بررسی و رسیدگی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که به شدت به اقتصاد ایسلند ضربه زد، قصور کرده است.

در این بحران مالی، سه بانک ایسلند سقوط کردند و گیر هارته، نخست وزیر سابق این کشور، متهم شده که نتوانسته است برای اطمینان از امنیت اقتصادی کشور به اقدام مناسبی دست بزند.

او این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که به آنچه فکر می‌کرده به نفع کشور است، عمل کرده است.