نرگس محمدی به شش سال حبس محکوم شد

نرگس محمدی، از فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران، به شش سال حبس محکوم شده است.

حکم حبس او روز يکشنبه، ۱۴ اسفند ماه، به وکيل وی ابلاغ شده بود.

خانم محمدی در ارديبهشت ‌ماه سال ۱۳۸۹ به اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر به دادگاه انقلاب احضار شده بود و پس از چند جلسه بازجویی با قرار ۵۰ ميليون تومانی آزاد شده بود.

اتهامات او شامل "اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور" و "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی" اعلام شده بود.