'تعداد رای دهندگان تهرانی سال ۹۰ کمتر از نصف سال ۸۸ بود'

خبر آنلاین در گزارشی نوشته است که جمع شرکت کنندگان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات به بیش از پنج میلیون نفر می رسید و این رقم در انتخابات نهمین دوره مجلس در سال جاری بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر بوده است.

خبرآنلاین در گزارش خود با اعلام اینکه "انتشار خبرهایی در مورد میزان واجدان شرایط شرکت در انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و نیز تعداد شرکت کنندگان با واکنش فرمانداری تهران مواجه شد" ضمن ارائه آمار رسمی، نتیجه گرفته است که تعداد رای دهندگان در انتخابات اخیر مجلس ۴۶ درصد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود.

قبل از انتخابات اخیر مجلس، رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر لزوم شرکت همگان در انتخابات تاکید داشتند در حالیکه شماری از گروه ها و شخصیت های منتقد دولت شرکت در انتخابات را تحریم کردند که عمدتا واکنشی نسبت به اتهام تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ بود.

مقامات دولتی از حضور چشمگیر رای دهندگان در انتخابات اخیر مجلس خبر داده اند اما آمار ارائه شده با انتقاد و تردید منتقدان و مخالفان حکومت مواجه شده که گاه از وجود تناقضاتی در این آمار سخن گفته اند.