حکم جدید فرهاد دانشجو برای خسرو دانشجو

فرهاد دانشجو، رئیس جدید دانشگاه آزاد ایران، خسرو دانشجو را به عنوان نماینده و قائم مقام خود در واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه منصوب کرد.

فرهاد دانشجو، هفتم اسفند با حکم کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

پیش از فرهاد دانشجو، عبدالله جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را به عهده داشت که از مدیران نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی محسوب می شد.

خسرو دانشجو، هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی است.

پیش از این مجید عباسپور تهرانی، نماینده تهران در مجلس هشتم، ریاست واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد را بر عهده داشت.