'اسناد ایران' در مورد حمایت تسلیحاتی آمریکا از مخالفان اسد

حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران که به مسکو سفر کرده، گفته است که دولت او اسنادی را در اختیار دارد که نشان می دهد هزاران قبضه اسلحه با کمک آمریکا و برخی کشورهای عرب به سوریه قاچاق شده و در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفته است.

آقای عبداللهیان مشخص نکرد که آیا استناد او به اظهارات مقامات سوری است و یا ایران اسناد متفاوتی را به دست آورده اما افزود که گفتگوی ملی بهترین راه برای خاتمه بحران سیاسی در سوریه است و "ایران همین موضع را در خصوص یمن و بحرین نیز دارد."

وی گفت که آمریکا و کشورهای عرب در صدد فراهم کردن زمینه دخالت در امور داخلی سوریه از جمله دخالت نظامی هستند و از چین و روسیه به دلیل وتوی قطعنامه های شورای امنیت علیه حکومت سوریه ستایش کرد.

در آخرین قطعنامه ای که براساس طرح اتحادیه عرب تهیه شده و چین و روسیه آن را وتو کردند، پیشنهاد شده بودکه همانند نحوه حل بحران سیاسی در یمن، در سوریه نیز بشار اسد از سمت خود کناره گیری کند تا راه برای تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات آزاد فراهم گردد.