نمایندگان کره شمالی و آمریکا ملاقات می کنند

قرار است نمایندگان کره شمالی و آمریکا در ملاقاتی در پکن، پایتخت چین، جزئیات توافقنامه دو طرف در مورد کمک غذایی ایالات متحده به مردم کره شمالی را که از سال ۲۰۰۹ به حالت تعلیق در آمده نهایی کنند.

براساس این توافقنامه، کره شمالی در مقابل دریافت کمک های غذایی از آمریکا موافقت کرده است تا بخش های بحث برانگیز فعالیت هسته ای خود را متوقف کند و به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه دهد برای حصول اطمینان از اجرای این توافقنامه، از تاسیسات اتمی آن کشور بازدید به عمل آورند.

نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات پکن گفته است که ایالات متحده در صدد است اطمینان حاصل کند که کمک های ارسالی به دست نیازمندان در کره شمالی می رسد و به مجاری دیگری مانند مصرف نظامیان انتقال نمی یابد.

کره شمالی به دلیل پیگیری برنامه های اتمی و خودداری از برآوردن خواست جامعه بین المللی، با تحریم های رو به افزایش تجاری مواجه بوده که همراه با مشکلات اقتصادی داخلی، به تشدید فقر و گرسنگی در آن کشور انجامیده است.