دولت چین کارگران چینی را از سوریه خارج می کند

با ادامه ناآرامی در سوریه، چن دمینگ، وزیر بازرگانی چین، اعلام کرده است که دولت این کشور در نظر دارد تمامی کارگران چینی مشغول به کار در سوریه را از آن کشور خارج کند و تنها حدود یکصد نفر برای حفاظت از محل سکونت و تجهیزات آنان در سوریه باقی خواهند ماند.

آقای چن در مورد تعداد کارگران چینی شاغل در سوریه رقمی نداده است اما تصمیم به خارج کردن آنان نشان می دهد که دولت چین معتقد است که شرایط سوریه بی ثبات تر و نا آرام تر می شود.

سال گذشته، با تشدید بحران در لیبی، چین ناگزیر شد حدود سی هزار کارگر چینی شاغل در آن کشور را در فرصتی کوتاه با شتاب از آن کشور خارج کند و به گفته خبرنگار بی بی سی در پکن، دولت چین مایل نیست همین وضعیت در سوریه نیز تکرار شود.