جلسه شورای حکام آژانس به تعویق افتاد

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار بود امروز به برنامه هسته ای ایران بپردازد، جلسه خود را تا صبح فردا به حالت تعلیق در آورده است.

منابع دیپلماتیک به بی‌بی‌سی فارسی گفتند که این تغییر در برنامه، برای کار روی متن یک بیانیه درباره برنامه هسته ای ایران است و در گذشته هم سابقه داشته است.

به گفته این منابع، تعویق جلسه شورای حکام ممکن است با مذاکراتی که قرار است بین ایران و گروه ۱+۵ برگزار شود مرتبط باشد.

از سفیر ایران در آژانس دیروز چنین نقل شده بود که اعلام تاریخ انجام گفتگوها با گروه ٥+١ "قریب الوقوع " خواهد بود.

یک منبع دیگر به تیم بی بی‌بی‌سی فارسی گفت: "انتظار می رود که کار روی متن یک بیانیه باشد نه یک قطعنامه؛ چون یک بیانیه قوی بهتر از یک قطعنامه ضعیف است. تیم های دیپلماتیک کشورهای عضو شورای حکام اکنون با توجه به تفاوت زمانی نقاط مختلف جهان با پایتخت های خود تماس می گیرند."