احمدی نژاد 'چهارشنبه آینده به مجلس پاسخ می‌دهد'

اعضای هیأت رئیسه مجلس ایران می‌گویند که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه هفته آینده برای پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح شده در طرح سئوال نمایندگان، به مجلس می‌رود.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس مأمور هماهنگی و تنظیم زمان حضور آقای احمدی نژاد در مجلس و بررسی طرح سئوال مذکور بوده است.

طرح سئوال از رئیس جمهوری ایران پس از یک کشمکش چند ماهه در مجلس مطرح خواهد شد.

از جمله سئوالات موجود در این طرح، دلیل مقاومت آقای احمدی نژاد در برابر دستور ابقای وزیر اطلاعات توسط رهبر ایران است.