عربستان سعودی به حمله به دانشجویان دختر رسیدگی می‌کند

مقامات عربستان سعودی دستور داده اند تا به ماجرای زخمی شدن تعدادی از دانشجویان دختر در جریان تظاهراتی در اعتراض به شرایط دانشگاهی رسیدگی شود.

گزارش روزنامه های محلی و پیام های توئیتر حاکی از آن است که روز چهارشنبه، ماموران پلیس مذهبی عربستان به تظاهرات چند صد زن در محل دانشگاه خالد در شهر ابحا حمله کردند و در جریان آن، تعدادی از تظاهرکنندگان زخمی شدند.

یکی از فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی به بی بی سی گفته است که طی یک سال گذشته، تظاهرات مشابهی در اعتراض به سوء مدیریت و فساد مالی در تعداد دیگری از دانشگاه های عربستان برگزار شده است.