نگرانی بر سر کم آمدن بودجه المپيک لندن

نمایندگان مجلس بریتانیا نگرانند که المپیک ۲۰۱۲ لندن با کمبود بودجه روبرو شود.

به گفته آنها محاسبات اولیه برای تدابیر امنیتی شهر در طول مسابقات مطابق با واقعیت نبوده و در حال حاضر بودجه اولیه که ۳۱۹ میلیون دلار بوده است به ۷۷۴ میلیون دلار افزایش یافته است.

مقامات می گویند تعداد نیروهای امنیتی که باید در طول مسابقات امنیت شهر را فراهم کنند دو برابر تخمین های اولیه است.

تخمین های اولیه تعداد نیروهای لازم برای برقراری امنیت را ۱۰۰۰۰ پلیس دانسته بود اما اواخر پاییز امسال دولت بریتانیا اعلام کرد برای این کار بیش از ۲۳ هزار نیروی امنیتی لازم دارد.

تمام بودجه در نظر گرفته شده برای آماده کردن شهر ۱۵ میلیارد دلار است، اما دولت بریتانیا معتقد است هزینه این مراسم نهایتا کمتر از این مبلغ خواهد بود.