تهدید 5 ناشر بزرگ به شکایت حقوقی بر سر کتاب های دیجیتال

پنج ناشر آمریکایی به دلیل شکل قیمت گذاری کتاب های الکترونیک با احتمال شکایت قضایی روبرو هستند.

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال وزارت دادگستری آمریکا گفته این 5 شرکت برای افزایش قیمت کتاب های الکترونیک یا "ای بوک" دسیسه کرده اند.

شرکت اپل نیز در این میان به دلیل نقشی که در قیمت گذاری کتاب های دیجیتال دارد با احتمال شکایت وزارت دادگستری آمریکا روبروست.

این شکایت بر اساس مذاکرات ناشرانی که بر سر قیمت گذاری کتاب دیجیتال با وزارت دادگستری آمریکا مذاکراتی داشته اند نشاءت گرفته است.

این پنج ناشر هارپر کالینز، شعبه آمریکایی انتشارات پنگوئن، هچت و سیمون و شوستر هستند.

.