محکومیت نماینده پارلمان بریتانیا به خاطر ضرب و شتم

اریک جویس، نماینده مجلس عوام بریتانیا به جرم ضرب و شتم همکاران و ماموران پلیس در یکی از بارهای داخل محوطه پارلمان به انجام دوازده ماه خدمات عمومی اجباری، پرداخت مبلغی معادل چهار هزار و پانصد دلار به صورت جریمه و حدود دو هزار دلار به عنوان خسارت به فرد مضروب محکوم کرده است.

قاضی دادگاهی که آقای جویس را محاکمه کرده همچنین حکم کرده است که این نماینده مجلس اجازه ندارد به مدت سه ماه به مکان هایی که مشروبات الکلی در آنها عرضه می کنند وارد شود.

در جلسه دادگاه، شهود واقعه گفتند که آقای جویس، که ظاهرا تحت تاثیر الکل قرار داشت، به یکی از نمایندگان حاضر در این بار حمله کرد و با ماموران پلیس که در صدد جلوگیری از ادامه ضربات او بودند درگیر شد.

حزب مخالف کارگر اعلام کرده که عضویت اریک جویس در این حزب را به حالت تعلیق در آورده است.