مخالفان دولت در بحرین دست به راهپیمایی زدند

ده ها هزار تن از مخالفان دولت بحرین در مسیر یکی از بزرگراه های اصلی که به منامه، پایتخت، ختم می شود، دست به راهپیمایی زده اند.

تصاویری که در اینترنت منتشر شده، تظاهرکنندگان را در صفوفی طولانی که به صدها متر می رسد و در حالی که پرچم بحرین را در دست دارند، نشان می دهد.

گفته می شود نیروهای امنیتی راهپیمایی را تحت نظر گرفتند اما مداخله ای انجام ندادند.

از زمانی که مقامات بحرینی در سال گذشته به کمک نیروهای عربستان سعودی جنبش اعتراضی به رهبری شیعیان را سرکوب کردند، این بزرگترین تجمعی بود که مخالفان دولت بحرین در آن کشور سازماندهی کردند.