افزایش بازداشت فعالان سیاسی در چین

یکی از گروه های معتبر حقوق بشر در چین گفته است با وجود آنکه بیش از ۴۰۰۰ فعال سیاسی این کشور تحت بازداشت قرار دارند، وضعیت برای فعالان سیاسی طی سال گذشته وخیم تر شده است.

"سازمان مدافعان حقوق بشر چین" که مقر آن هنگ‌کنگ است، می گوید پس از دعوت های مخالفان از مردم برای برگزاری تظاهراتی مشابه تظاهرات خاورمیانه، مقامات سخت گیری های خود را نسبت به آنها بیشتر کرده اند.

این سازمان می گوید که بیش از صد و پنجاه نفر از کسانی که تحت بازداشت قرار دارند، شکنجه شده اند.

این سازمان به خصوص در مورد سرنوشت کسانی که برای هفته ها و گاهی اوقات ماه ها در اماکن مخفیانه تحت بازداشت قرار دارند ابراز نگرانی کرده و گفته است که در مورد دلایل بازداشت و ناپدید شدن آنها هیچ توضیحی به خانواده هایشان داده نمی شود.

چین اصرار می ورزد که این کشور با نظم و قانونمندی اداره می شود.