'محاصره دریایی ایران باید در نظر گرفته شود'

رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته است قبل از هرگونه حمله هوایی علیه ایران، اعمال محاصره بین المللی دریایی این کشور باید درنظر گرفته شود.

کارل لوین، سناتور دموکرات روز گذشته جمعه نهم مارس در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی اسپن گفت :" فکر می کنم یکی از انتخاب هایی که می تواند در کنار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تحت فشار قرار دادن ایران برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای این کشور موثر باشد، محاصره بین المللی دریایی ایران خواهد بود."

به گفته این سناتور آمریکایی برای جلوگیری از افزایش جهانی قیمت نفت خام، هرگونه محاصره دریایی باید با توجه به درنظرگرفتن منابعی جایگزین برای تامین نفت انجام شود.

لوین در پاسخ به سوالی درباره راه‌های دیگربرای افزایش فشاربر ایران از جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک این کشور گفت :" چنین اقداماتی می تواند بسیار موثرباشد."

به گفته رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا "این هاگزینه هایی هستند که باید همه جوانب آن از سوی اسرائیل و آمریکا و کشورهایی که قصد شرکت در آن را دارند، در نظرگرفته شود."