ده ها هزار مخالف دولت بحرین در نزدیکی منامه راهپیمایی کردند

ده ها هزار مخالف دولت بحرین در نزدیکی منامه راهپیمایی کردند.

فیلم های ویدیویی که روی اینترنت قرار گرفته نشان میدهد تظاهرکنندگان با پرچم بحرین به خیابان آمده اند و صف تظاهر کنندگان صدها متر ادامه دارد.

نیروهای امنیتی بحرdن به سوی گروه کوچکی از تظاهر کنندگان گاز اشک آور پرتاب کردند اما به جز این نمونه تظاهرات عمدتا با آرامش همراه بوده است.

فعالین سیاسی از هوادارن خود خواسته بودند با شرکت در این تظاهرات بزرگترین راهپیمایی یک سال گذشته را به رخ دولت بحرین بکشند. دولت بحرین یک سال پیش به کمک نیروهای سعودی تظاهرات این عده را سرکوب کرده بود.

تظاهرکنندگان با خود پلاکاردهایی داشتند که بر آنها خواسته شان مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی نقش بسته بود. آنها فریاد "مرگ بر حمد" سر دادند که اشاره به نام پادشاه بحرین "حمد بن عیسی آل خلیفه" دارد.

مخالفان می گویند تعداد تظاهرکنندگان به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.