دو کشتی نیروی دریایی اسرائیل از کانال سوئز رد شدند

دو کشتی نیروی دریایی اسرائیل از کانال سوئز که تحت کنترل مصر است عبور کردند و از دریای مدیترانه رهسپار دریای سرخ شدند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی که نامش فاش نشده، گفته است که این یک امر عادی است و این کشتی‌ها به بندر ایلات در جنوب اسرائیل رفته‌اند.

یک مقام نهاد اداره کننده کانال سوئز نیز نام کشتی های عبور کرده را بدون ذکر نوع آنها، "لهب" و "یافو" ذکر کرده است.

کشتی های جنگی ایران اخیرا دو بار از کانال سوئز عبور کرده اند که با واکنش دولت اسرائیل مواجه شد.

در زمان حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، دولت این کشور چنین اجازه ای به کشتی های جنگی ایران نمی داد.

اسرائیل هم قایق‌های موشک انداز خود را به دریای سرخ فرستاد، اگرچه اعلام کرد که این کار را به طور مرتب و در چارچوب مانورهای آزمایشی انجام داده است.