برگزاری انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در دو ایالت جنوبی

انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه برای تعیین نامزد ریاست جمهوری این حزب در انتخابات ماه نوامبر در دو ایالت جنوبی آلاباما و میسیسیپی و ایالت هاوایی در اقیانوس آرام در حال برگزاری است.

پیروزی در ایالت های جنوبی برای پیش بردن مبارزات انتخاباتی میت رامنی، کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه اهمیت زیادی خواهد داشت.

از سوی دیگر، پیروزی در این دو ایالت برای نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا که در جریان انتخابات مقدماتی در ایالت های مختلف در رده سوم قرار دارد، حیاتی است.

آقای گینگریچ از ساکنان ایالت جنوبی جورجیا است که همسایه آلاباما است و به خاطر عقاید محافظه کارانه اش از مقبولیت خوبی در میان جنوبی ها برخوردار است.

او هفته گذشته در جریان برگزاری انتخابات مقدماتی سه شنبه بزرگ در ده ایالت، در جورجیا به پیروزی رسیده بود.

ریک سانتوروم، دیگر کاندیدای محافظه کار که در میان متدینین مسیحی از اقبال خوبی برخوردار شده است، امیدوار است با شکست دادن آقای گینگریچ او را وادار به کناره گیری از ادامه رقابت ها کند تا با آسودگی خاطر بیشتری به رویارویی با آقای رامنی ادامه دهد.

نظرسنجی ها بیانگر پیشتازی آقای رامنی در آلاباما و قرار گرفتن او در جایگاه دوم در میسیسیپی است.

آقای سانتوروم در هر دو ایالت در جایگاه سوم قرار دارد.

ران پل، دیگر کاندیدای جمهوری خواه در این دو ایالات تبلیغات نکرده است و پیشبینی می شود در رده چهارم قرار گیرد.