سفر وزیر دفاع آلمان به افغانستان

وزیر دفاع آلمان برای دیدار با مقامات افغان و سربازان کشورش، وارد افغانستان شده است.

توماس دی‌میزیری، پس از دیدار با عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان گفت که آلمان به تعهداتش در قبال افغانستان پابند است و حمایت خود را از این کشور پس از سال ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد داد.

آلمان در ده سال اخیر، نقش مهمی در بازسازی و آموزش ارتش افغانستان داشته است.

وزیر دفاع آلمان، پس از انگلا مرکل، نخست وزیر این کشور، دومین مقام ارشد آلمانی است که ظرف یک هفته اخیر از افغانستان دیدن می کند.

خانم مرکل نیز اخیر به شمال افغانستان رفت و با سربازان کشورش دیدار کرد.

سربازان آلمانی در مرحله اول و دوم انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای ناتو، مسئولیت تامین امنیت ولایات بلخ و سمنگان را به نیروهای افغان سپردند.

قرار است این نیروها در مرحله سوم انتقال، مسئولیت های امنیتی بدخشان، جوزجان و سرپل را نیز به نیروهای افغان بسپارند.