احمدی نژاد برای پاسخ به سئوالات نمایندگان به مجلس رفت

بامداد چهارشنبه، ۲۴ اسفند (۱۴ مارس)، خبرگزاری مجلس گزارش کرد که محمود احمدی نژاد برای پاسخ به سئوال نمایندگان در مورد عملکرد خود در ساعت ۹ وارد مجلس شده است هر چند پیشتر، خبرگزاری ایرنا ساعت ورود وی به مجلس را ده و نیم اعلام کرده بود.

براساس این گزارش، علی مطهری، نماینده تهران، از سوی ارائه دهندگان در یک سخنرانی پانزده دقیقه ای طرح سئوال ده سئوال را از رئیس جمهوری مطرح می کند و اقای احمدی نژاد یک ساعت برای پاسخ به این سئوالات فرصت دارد.

سئوال از رئیس جمهوری طبق اصل ۸۸ قانون اساسی صورت می گیرد و از آنجا که رئیس جمهوری نیازمند رای اعتماد مجلس نیست، در پایان این جلسه رای گیری به عمل نخواهد آمد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۸۹، به موضوع استیضاح رئیس جمهوری پرداخته که فرآیندی متفاوت با "سئوال" از رئیس جمهوری دارد و به رای گیری در مورد عدم کفایت او منجر می شود.