دادگاه بين المللی کيفری جنگ سالار کنگو را گناهکار خواند

دادگاه بین المللی کیفری جنگ سالار کنگو را گناهکار خوانده است.

این اولین رای دادگاه پس از ده سال است اما حکم او در دادگاه بعدی مشخص می شود.

این دادگاه او را به استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال به عنوان سرباز و شورشی محکوم کرده است.

گفته می شود او به ۲۵ تا ۳۰ سال زندان محکوم خواهد شد.