عربستان سعودی سفارتخانه خود را در سوريه بست

عربستان سعودی روز چهارشنبه سفارتخانه خود را در سوريه بست و همه کارمندان خود را از اين کشور فرا خواند.

وزارت خارجه اين کشور طی بيانيه ای اعلام کرد که اين تصميم بر اساس "حوادثی که در حال حاضر در سوريه رخ می دهد، گرفته شده است."

چندين کشور عربی و غربی هم کارمندان و ديپلماتهای خود در سوريه را به نشان اعتراض به بشار اسد، رئيس جمهوری اين کشور، کاهش داده اند.

عربستان سعودی و کشورهای خليج فارس فشار زیادی بر رئيس جمهوری سوريه فشار کرده اند.

آنها حمايت خود را از مخالفان مسلح سوریه نشان داده اند و خواستار مجهز کردن آنها به سلاح شده اند تا بتوانند در مقابل توپ و تانک و تفنگ دولت سوريه از خود دفاع کنند.

اما برخی از کشورهای عربی از اين رویکرد حمايت نکرده اند. این کشورها ابراز نگرانی کرده اند که اين کار باعث ايجاد جنگ داخلی در سوريه خواهد شد.

مطالب مرتبط