متهم قاچاق اسلحه از آمریکا به ایران بازگردانده می شود

یک ایرانی که پنج سال پیش در گرجستان به اتهام قاچاق اسلحه دستگیر شده بود، پس از اتمام دوره محکومیت در آمریکا، به ایران بازگردانده می شود.

امیر حسین اردبیلی در سال ۲۰۰۷ توسط مقام های گرجستانی دستگیر و در سال ۲۰۰۸ به آمریکا استرداد شده بود.

او در ماه فوریه در آمریکا از زندان آزاد شد.

یک مقام آمریکایی که نخواسته است نامش فاش شود، اعلام کرد آقای اردبیلی پس از اتمام دوره حبس، به پلیس مهاجرت و گمرک آمریکا سپرده شده، تا به ایران بازگردانده شود.

این مقام آمریکایی درباره استرداد آقای اردبیلی گفت: "آقای اردبیلی به ایران استرداد خواهد شد چون دوره زندان او به پایان رسیده است و اجازه اقامت در آمریکا را ندارد."

طبق آنچه در مدارک دادگاهی آمده است، آقای اردبیلی در پی تحقیقات بین المللی، که سه سال به طول انجامید، دستگیر شد.

در این مدارک آمده است تحقیقات سه ساله "نقش آقای اردبیلی را به عنوان یک دلال فعال اسلحه برای دولت ایران" آشکار ساخته است.

در ادامه اسناد دادگاه آمده است "در این تحقیق مشخص شد آقای اردبیلی مذاکراتی را برای خرید و صادرات غیر قانونی قطعات نظامی انجام داده است."

در سال ۲۰۰۹، آقای اردبیلی به پنج سال حبس محکوم شد، و دو سالی که او منتظر صدور حکمش بود نیز جزو مدت زندان وی به حساب آمد.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران قبلا از آمریکا خواسته بود هشت ایرانی را که به گفته وی به طور غیر قانونی در این کشور زندانی هستند، آزاد کند.