حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۳۹۰ هزار تومان خواهد بود

شورای عالی کار در ایران، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۳۹۰ هزار تومان تعیین کرد که نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۶۰ هزار تومان (۱۸ درصد) افزایش یافته است که حداقل دو درصد از نرخ تورم امسال کمتر است.

به گفته بهزاد کهدانی، عضو شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱ براساس مصوبه شورای عالی کار ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان به اضافه ۳۵ هزار تومان بن تصویب شد.

پیشتر مرکز آمار ایران متوسط هزینه یک خانوار چهار نفره شهری را - قبل از حذف یارانه ها - حدود ۹۵۰ هزار تومان (بیش از دو برابر حداقل دستمزد تعیین شده) اعلام کرده بود.

با این حال دولت می گوید یارانه های نقدی فاصله میان دخل و خرج خانوارها را پر می کند.