سقوط هلی کوپتر نظامی خارجی در افغانستان

در سقوط یک فروند هلی کوپتر نظامی در حوالی کابل، پایتخت افغانستان، دست کم پنج نفر کشته شده اند.

براساس برخی از گزارش ها، کشته شدگان این حادثه از نظامیان اعزامی از ترکیه بوده اند اما این گزارش ها هنوز تایید نشده است.

یک منبع پلیس افغانستان به بی بی سی گفته که ظاهرا نقص فنی علت بروز این حادثه بوده است.