آغاز انتخابات در تیمور شرقی

رای گیری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری تیمور شرقی شنبه و یکشنبه برگزار می شود.

این انتخابات در سالی به اجرا در می آید که این کشور سالگرد ده سالگی استقلالش را جشن می گیرد.

خوزه راموس هورتا، رییس جمهوری کنونی، یکی از ۱۲ کاندیدایی است که در این انتخابات حضور دارند.

رییس جمهور که در تیمور شرقی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، از طریق رای گیری دو دوره ای، و با احتساب اکثریت آراء انتخاب می شود.

امسال، با خروج نیروهای سازمان ملل متحد از این کشور، سال کلیدی برای آن به حساب می آید.

تیمور شرقی توانست در سال ۲۰۰۲، بعد از سه سال اداره توسط سازمان ملل، استقلال خود را به دست آورد.