پدر زن بشار اسد از دامادش دفاع کرد

فواز اخرس، پدر همسر رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف گفت که بشار اسد برای دفاع از امنیت مردم سوریه ناچار به برخورد با شورشیان است.

آقای اخرس که در لندن زندگی می کند، همچنین ناآرامی های یک سال گذشته در سوریه را با ناآرامی های لندن مقایسه کرد اما گفت "در سوریه تلفات انسانی روی داده چون نیروهای امنیتی سوریه به اندازه پلیس لندن هوشمندانه عمل" نکرده اند.

آقای اخرس بنیانگذار موسسه شناخته شده "جمعیت سوری" است و دختر او اسماء با دامادش هنگامی آشنا شدند که بشار اسد در لندن در رشته چشم پزشکی تحصیل می کرد.