برنج سفید می تواند احتمال بیماری دیابت را افزایش دهد

محققان آمریکایی می گویند که شواهدی یافته اند که نشان می دهد مصرف برنج سفید می تواند احتمال شکل گیری بیماری دیابت نوع دوم را افزایش دهد.

این پژوهشگران می گویند که از مقایسه نتایج آزمایش حدود ۱۵۰ هزار نفر از آسیایی تبارها با شهروندان کشورهای غربی، به این نتیجه گیری رسیده اند.

داده های این پژوهش نشان می دهد که آسیایی ها که معمولا بیشتر برنج سفید را در رژیم غذایی روزانه خود مصرف می کنند، از ریسک بالاتری برای ابتلا به دیابت برخوردارند.

با این وجود، محققان می گویند برای نتیجه گیری قطعی در این رابطه شواهد بیشتری نیاز است.