جنایتکار نازی در ۹۱ سالگی درگذشت

جان دمییانیوک، از مجرمان جنگی نازی، در ۹۱ سالگی در آلمان درگذشته است.

او سال گذشته میلادی به جرم معاونت در کشتار ۲۸ هزار نفر در اردوگاه مرگ سوبیبور نازی‌ها در لهستان در جریان جنگ جهانی دوم محکوم شناخته شد.

با آن که دادگاه، آقای دمییانیوک را به ۵ سال زندان محکوم کرده بود، او به دلیل کهولت سن از زندان آزاد شد و در یک آسایشگاه سالمندان در باواریا درگذشت.

جان دمییانیوک که متولد اوکراین بود، بعد از جنگ جهانی دوم به آمریکا رفت، اما در سال ۲۰۰۹ میلادی، آمریکا حق شهروندی او را لغو و به آلمان مستردش کرد.