تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم انتخابات مجلس ایران، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار می شود.

در مرحله اول انتخابات که روز ۱۲ اسفند برگزار شد، در کل ایران ۲۲۵ نامزد موفق شدند به مجلس راه پیدا کنند.

قرار است تکلیف ۶۵ نماینده دیگر در مرحله دوم مشخص شود.

در مرحله اول نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سی کاندیدای تهران تنها پنج نفر موفق شدند با کسب حداقل یک چهارم آراء به مجلس راه پیدا کنند و پنجاه کاندیدای دیگر در تهران و برخی نیز در سایر شهرستان‌های ایران به دور دوم انتخابات راه یافتند.

تعداد کرسی های نمایندگی در مجلس ایران در حال حاضر ۲۹۰ کرسی است.