دو گردشگر زن برزیلی در مصر ربوده شدند

دو گردشگر زن برزیلی به همراه راهنمای تور مصری خود توسط افراد مسلحی که ظن آن می رود از بدوی های مصر باشند، در شبه جزیره سینا ربوده شده اند.

افراد مسلح، اتوبوسی را که در حال بازگشت از صومعه کاترین مقدس بود، متوقف کردند و این سه نفر را با خود بردند.

اخیرا در چند مورد ربوده شدن افراد مختلف در این منطقه گزارش شده است و گفته می شود که این کار برای فشار وارد کردن بر مقام‌های مصری برای آزاد کردن زندانیان منطقه بدوی نشین می باشد.

ماه پیش سه زن اهل کره جنوبی و دو زن آمریکایی در دو حادثه جداگانه در نزدیکی این صومعه ربوده شدند. این افراد مدتی بعد، آزاد شدند.

اواخر ماه ژانویه امسال نیز افراد مناطق قبیله نشین بدوی، ۲۵ کارگر چینی را ربودند. این افراد یک روز بعد آزاد شدند.