مائوئیست‌ها در هند دو ایتالیایی را ربودند

بر اساس اعلام پلیس هند، شورشیان مائوئیست در ایالت اوریسا در شرق این کشور دو مرد ایتالیایی را ربوده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، این دو ایتالیایی در منطقه کندهامل در ایالت اوریسا ربوده شده‌اند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که یکی از این دو نفر در ۱۲ سال گذشته در شهری در نزدیکی این منطقه زندگی می‌کرد و مدیر یک آژانس گردشگری بود.

اوریسا یکی از چندین ایالت هند است که شورشیان مسلح مائوئیست برای چندین دهه به دنبال در اختیار گرفتن کنترل آنها بوده‌اند.