'خودروهای شخصی در ایران برای فروردین ۶۰ لیتر سهمیه بنزین دارند'

رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران سهمیه بنزین خودروهای شخصی در فروردین ماه آینده را ۶۰ لیتر اعلام کرده و گفته است که این سهمیه آخر وقت روز دوشنبه، ۲۹ اسفند در کارت‌های سوخت خودروها واریز می‌شود.

محمد رویانیان به خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، گفته است که در فروردین ماه ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد ۷۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت خودروها نیز واریز می‌شود و در صورت اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی خودروها قابل استفاده خواهد بود.

او با بیان این که تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده، یادآور شده است که قیمت سوخت بدون شک در آینده بیشتر می‌شود، ولی زمان آن هنوز نامعلوم است و باید شرایط جامعه مهیا باشد.