یک کشیش رئیس جمهور آلمان شد

احزاب سیاسی آلمان، یک فعال حقوق بشر از آلمان شرقی سابق را به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور برگزیدند.

کشیش یواخیم گوک با کسب سه چهارم آرا به این مقام رسید.

آقای گوک، به هیچ حزبی وابسته نیست و مشهور است که در صحبت‌هایش صریح است.

او دو سال پیش هم نامزد این سمت شده بود، ولی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از انتخاب او حمایت نکرد.

آقای گوک جانشین کریستین وولف می شود که ماه گذشته به دنبال رسوایی مالی مجبور به استعفا شد.

پست ریاست جمهوری در آلمان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.