دستگيری دهها نفر از گروه زنان سفيدپوش در کوبا

روز یکشنبه دهها نفر از اعضای گروه زنان سفیدپوش در هاوانا پایتخت کوبا دستگیر شده اند.

این گروه برای آزادی زندانیان سیاسی کوبا تظاهرات سکوتی را سازماندهی کرده بودند که با حمله پلیس روبرو شدند.

این گروه می گوید مقام های کمونیست کشورشان به تازگی فشارها را بیشتر کرده اند و آنها را اذیت می کنند.

دولت کوبا عقیده دارد دولت آمریکا از گروه زنان سفیدپوش حمایت مالی می کند.

یکشنبه نهمین سالگرد دستگیری ۷۵ زندانی از مخالفان دولت کوبا است.

این مخالفان در سال ۲۰۱۰ آزاد شدند اما گروه زنان سفیدپوش به تظاهرات هفتگی خود ادامه دادند چرا که می گویند زندانیان سیاسی بیشتری در زندانهای کوبا محبوس هستند.

دستگیری اعضای این گروه چند روز قبل از دیدار پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان از کوبا صورت می گیرد.