ایران به دنبال توسعه میدان نفتی مشترک با کویت

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران اعلام کرده است که ایران آماده است برای توسعه میدان مشترک آرش در خلیج فارس، با کویت همکاری کند.

خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) به نقل از محمود زیرکچیان‌زاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران گزارش داده است که باید تمام میدان‌های مشترک ایران با کشورهای دیگر در سال ۱۳۹۱ تعیین تکلیف شوند و میدان آرش (مشترک با کویت) یکی از میدان‌هایی است که باید توسعه یابد.

او اضافه کرده است که ایران همچنان تاکید دارد که در توسعه میدان‌های مشترک، دیپلماسی مثبت و مشارکت، جانشین رقابت شود.

در عین حال، آقای زیرکچیان‌زاده اضافه کرده است که "اگر دو کشور در مذاکره‌های خود در یکی دو ماه آینده به نتیجه نرسند و طرف کویتی به طور یک جانبه فعالیت‌های خود را ادامه دهد ایران هم عملیا‌ت توسعه را آغاز خواهد کرد."

او گفته است که کویت با برنامه‌ریزی برای توسعه میدان الدوره (آرش)، "دکل‌های حفاری خود را در این میدان مستقر کرده و در حال حفاری است."